Załącznik nr 3 do Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego WIARTEL

Regulamin korzystania z urządzeń na Placu Zabaw

1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren służący zabawie i rekreacji.
2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny bawić się pod opieką osób dorosłych.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
6. Na terenie placu zabaw zabrania się w szczególności:
– niszczenia urządzeń zabawowych,
– zaśmiecania terenu,
– jazdy na rowerze,
– gry w piłkę w sposób zorganizowany,
– wyprowadzania psów i kotów,
– wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawiania ich na terenie placu.
7. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać Administratorowi placu zabaw.
8. Po godzinie 22.00 obowiązuje cisza nocna.

TELEFONY ALARMOWE:
112 – centrum powiadamiania ratunkowego (ogólnoeuropejski numer alarmowy)
999 – pogotowie ratunkowe
998 – straż pożarna
997 – policja
986 – straż miejska

Wersja do pobrania