Załącznik nr 1 do Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego WIARTEL
WARUNKI REZERWCJI i ANULACJI pobytu w Ośrodku

Procedura rezerwacji
Termin pobytu należy uzgodnić z recepcją Ośrodka Wypoczynkowego WIARTEL (zwanego dalej Ośrodkiem) telefonicznie pod numerem 87 424 01 00 lub poprzez e-mail: osrodek@wiartel.pl.
Wstępnej rezerwacji pobytu można dokonać wyłącznie drogą e-mail, po akceptacji oferty cenowej otrzymanej z Ośrodka w odpowiedzi na zapytanie złożone przez Klienta.
Rezerwację uznaje się za potwierdzoną przez recepcję Ośrodka po uzyskaniu indywidualnego numeru rezerwacji oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości 40% przewidywanych kosztów pobytu.
W dniu otrzymania zaliczki recepcja Ośrodka wystawia Klientowi fakturę zaliczkową potwierdzającą dokonanie wpłaty zaliczki na rezerwowany pobyt. Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury zaliczkowej na innego Nabywcę niż wpłacający zaliczkę, jest zobowiązany poinformować o tym recepcję Ośrodka przed wpłaceniem zaliczki, podając wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury. Brak informacji od Klienta w tym zakresie, na etapie wpłacania zaliczki spowoduje, że faktura zaliczkowa zostanie wystawiona na osobę/firmę, która zaliczkę wpłaciła.
Faktura końcowa/rozliczeniowa wystawiana po zakończeniu pobytu w Ośrodku może być wystawiona wyłącznie na tego samego Nabywcę, któremu wystawiono fakturę zaliczkową. Zmiana danych Nabywcy po wystawieniu faktury zaliczkowej NIE JEST MOŻLIWA! Nie jest także możliwe korygowanie wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych i ponowne wystawianie ich na innego Nabywcę.

Warunki anulacji
W przypadku anulacji dokonanej powyżej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu zwracamy całość (100%) wpłaconej zaliczki.
W przypadku anulacji dokonanej pomiędzy 30-tym a 15-tym dniem przed planowanym rozpoczęciem pobytu zwracamy 75% wpłaconej zaliczki, a 25% zatrzymujemy, jako koszt anulacji rezerwacji.
W przypadku anulacji dokonanej później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu wpłaconej zaliczki nie zwracamy.
Nie podlegają zwrotowi także zaliczki wpłacone do rezerwacji dokonanych później niż 15 dni przed rozpoczęciem pobytu.
W przypadku nagłego wyjazdu lub rezygnacji z części pobytu (skrócenia pobytu) już w trakcie jego trwania, Ośrodek nie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty za zadeklarowany i opłacony wcześniej, a niewykorzystany okres pobytu.
Jakakolwiek zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) w stosunku do wcześniej dokonanej i potwierdzonej przez recepcję Ośrodka rezerwacji, nie upoważnia do żądania obniżenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek wniesionych przez Gościa opłat.
Każda niezrealizowana rezerwacja (nie dojazd, tzn. brak pojawienia się Gościa w Ośrodku w dniu przewidzianym na rozpoczęcie pobytu, a maksymalnie do dnia następnego do godziny 8.00), upoważnia Ośrodek jednostronnie do zerwania zawartej z Gościem umowy, tj. anulowania dokonanej rezerwacji, z możliwością żądania zwrotu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. Wpłacona przez Gościa zaliczka na zarezerwowany pobyt, który w ten sposób nie doszedł do skutku, NIE podlega zwrotowi.

Wersja do pobrania