Ośrodek Wypoczynkowy WIARTEL

12-200 Pisz Wiartel Mały 33
tel.: 87 424 01 00
fax.: 87 424 01 01
e-mail: osrodek@wiartel.pl

Ośrodek zarządzany przez:

“NOTÓWKA” Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 40, 34-500 Zakopane
NIP: 736-000-59-19
Numer konta bankowego: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
63 1600 1462 0008 1582 3577 0135

Godziny pracy recepcji

W styczniu, lutym i marcu recepcja czynna we wtorki od godz. 15.00 do godz. 19.00 oraz w soboty od godz. 09.00 do godz. 14.00.
W kwietniu recepcja czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 15.00.
W maju, czerwcu i wrześniu recepcja czynna 7 dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz. 18.00.
W lipcu i sierpniu recepcja czynna 7 dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz. 20.00.
W październiku, listopadzie i grudniu recepcja NIECZYNNA.

Procedura rezerwacji

  • Termin pobytu należy uzgodnić z recepcją Ośrodka telefonicznie (87 424 01 00) lub poprzez e-mail: osrodek@wiartel.pl.
  • Wstępnej rezerwacji pobytu można dokonać wyłącznie drogą e-mail, po akceptacji oferty cenowej otrzymanej z Ośrodka w odpowiedzi na zapytanie złożone przez Klienta.
  • Rezerwacje uznaje się za potwierdzoną przez recepcję po wpłaceniu zaliczki w wysokości 40% przewidywanych kosztów pobytu oraz uzyskaniu indywidualnego numeru rezerwacji. W dniu otrzymania zaliczki recepcja Ośrodka wystawia Klientowi fakturę zaliczkową potwierdzającą dokonanie wpłaty zaliczki na rezerwowany pobyt. Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury zaliczkowej na innego Nabywcę niż wpłacający zaliczkę, jest zobowiązany poinformować o tym recepcję Ośrodka przed wpłaceniem zaliczki, podając wszystkie dane do wystawienia faktury. Brak informacji od Klienta w tym zakresie, na etapie wpłacania zaliczki spowoduje, że faktura zaliczkowa zostanie wystawiona na osobę/firmę, która zaliczkę wpłaciła. Faktura końcowa/rozliczeniowa wystawiana po zakończeniu pobytu w Ośrodku może być wystawiona wyłącznie na tego samego Nabywcę, któremu wystawiono fakturę zaliczkową. Zmiana danych Nabywcy po wystawieniu faktury zaliczkowej NIE JEST MOŻLIWA! Nie jest także możliwe korygowanie wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych i ponowne wystawianie ich na innego Nabywcę.

Warunki anulacji

  • W przypadku anulacji dokonanej powyżej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu zwracamy całość (100%) wpłaconej zaliczki.
  • W przypadku anulacji dokonanej pomiędzy 30-tym a 15-tym dniem przed planowanym rozpoczęciem pobytu zwracamy 75% wpłaconej zaliczki, a zatrzymujemy 25%, jako koszt anulacji rezerwacji.
  • W przypadku anulacji dokonanej później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu wpłaconej zaliczki nie zwracamy.
  • W przypadku nagłego wyjazdu lub rezygnacji z części pobytu (skrócenia pobytu)  w Ośrodku już w trakcie jego trwania, Ośrodek nie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty za zadeklarowany i opłacony wcześniej, a niewykorzystany okres pobytu.
  • Nie podlegają zwrotowi także zaliczki wpłacone do rezerwacji dokonanych później niż 15 dni przed rozpoczęciem pobytu.
  • Jakakolwiek zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) w stosunku do wcześniej dokonanej i potwierdzonej przez recepcję Ośrodka rezerwacji, nie upoważnia do żądania obniżenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek wniesionych przez Gościa opłat.
  • Każda niezrealizowana rezerwacja (nie dojazd, tzn. brak pojawienia się Gościa w Ośrodku w dniu przewidzianym na rozpoczęcie pobytu, a maksymalnie do dnia następnego do godziny 8.00), upoważnia Ośrodek jednostronnie do zerwania zawartej z Gościem umowy, tj. anulowania dokonanej rezerwacji, z możliwością żądania zwrotu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. Wpłacona przez Gościa zaliczka na zarezerwowany pobyt, który w ten sposób nie doszedł do skutku, NIE podlega zwrotowi.